afp_print_best_price

Hvis du ønsker at udskrive den bedste pris i en given tabel, kan du benytte denne action. Prisen bliver udskrevet fuldt formatteret uden valuta-angivelse, men omregnet til den valuta der er angivet i indstillingerne.

Brug

<!--?php do_action('afp_print_best_price', $id); ?-->

Parametre

$id
(int) (required) ID’et på tabellen du ønsker at hente prisen fra
Default: Ingen

Bemærk: For at finde ID’et på din(e) pristabeller, kan du fx benytte WordPress API’ets funktion wp_get_post_terms(). Den taxonomy der skal benyttes hedder “pricetable“.

Eksempel

# ========== API Kald i dit tema, plugin o.lign ========== #
<!--?php do_action('afp_print_best_price', 1); ?-->

# ========== Output udskrevet i browseren ========== #
1,234.00

0