Ny version af Affiliate Plug.in pr. 24/5-2018

Der er nu kommet en ny version af Affiliate Plug.in.

Husk at opdatere følgende plugins:
Affiliate Plug.in
AFP Default Price Table*
AFP Importer
AFP XPath HTML Parser
Affiliate Plug.in WooCommerce Integration (hvis du bruger den)

(*opdater ikke AFP Default Price Table hvis du har fået lavet dine egne tilpasninger af dette plugin (omfatter ikke tema CSS ændringer!) – du skal så selv sørge for at lave tabellen responsive)

Rettelser i ny version af Affiliate Plug.in:

1) Standard pristabellen i pluginnet er nu responsiv!
VIGTIGT: Der finder nu 2 versioner af standard pristabellerne, så responsiv kan opstilles på 2 måder (vertikalt eller horisontalt med færre kolonner).

2) Der er nu i.f.m. pristabellen et nyt felt med en valgfri disclaimer tekst, som indsættes over eller under pristabellen (afhængig af valg). Denne opdateres under Indstillinger > Generelt.

3) Der er nu mulighed for Retina optimerede logoer i pristabeller (dvs. upload af et logo med dobbelt opløsning og dermed automatisk nedskalering).

4) Der er nu en ekstra kolonne på oversigten over Pristabeller, der skal vise antal priser der ikke er fundet. Ved klik på ‘Vis pristabel’ vises der så med rødt hvilken pris der ikke er opdateret.

5) Der kan nu tilsættes [uid VALGFRI_TEKST] og/eller [uid2 VALGFRI_TEKST] i enden på det link prisen skal hentes fra (hvor man så erstatter VALGFRI_TEKST med det man vil have ind som uid / uid2). Pluginnet lægger det så ind som en variabel i Partner-ads sporingslinket der hvor der står hhv. [uid] og [uid2]. Crawleren ignorerer dette hvis det er tilføjet i linket, så den stadig kan finde prisen.

6) Ny ‘Masseindsætning (forhandler)’. I den nye masseindsætning vælger man Forhandler i stedet for Pristabel øverst og vælger så Pristabel i stedet for forhandler i venstre side. Der indsættes så produktlink i pristabellen for den forhandler man har valgt øverst.

7) Ved import fra CSV håndteres specialtegn som f.eks. æ, ø, å, é nu korrekt.

8) Sortering, Filtre og Søgning:
a) under Forhandlere: Sorteres nu default A-Z. Der er filter på kolonnerne Forhandler + Affiliate. Der er nu et søgefelt (fritekst).
b) under Pristabeller: Der kan nu sorteres på kolonnen ID (default = nyeste først). Der er nu filter på kolonnen Navn. Der er nu et Søgefelt (fritekst).
c) Under Priser: Der sorteres nu default A-Z. Der er nu et søgefelt (fritekst).

9) Der er lavet nye shortcodes
a) Billigste pris på produktet (kun prisen inkl. valuta) (id er id på pristabel): [afpprice id=”X”]
b) Forhandler navn på billigste pris (kun navnet) (id er id på pristabel): [afpreseller id=”7″]
c) Shortcode der med en tabel viser prisudviklingen på et produkt i de sidste X uger (uger kan sættes som en del af shortcoden, men default er 10) i en lille graf baseret på prisen som er gemt i en tabellen wp_afp_history.
(id er id på pristabel): [afphistory id=”7″ weeks=”50″]

10) Standard URL vedr. Adservice er opdateret til aktuel URL

11) Statistikken kan nu eksporteres som en CSV-fil

12) Ved prisopdateringsfunktionen i adminpanelet bliver der nu, når der køres en opdatering, sendt den samme mailrapport som når man kører prisopdatering via cron job.

13) Der er nu under fanebladet med cronjob et felt hvor brugeren kan angive hostnavn, som så bruges ved cronjobs

14) WooCommerce: Mulighed for at vise besparelser (forskel mellem højeste og laveste pris) – slås til under Indstillinger > Woocommerce Integration (hvis modulet er tilkøbt)

15) Parser er opdateret så flere specielle konfigurationer kan understøttes.

0